Chemia – jedna z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu

Chemia – jedna z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu

Jedną z najważniejszych gałęzi polskiego przemysłu w ujęciu całościowym jest oczywiście przemysł chemiczny. Bez wątpienia ta gałąź przemysłu stanowi bardzo istotny element naszego Produktu Krajowego Brutto, dzięki czemu wraz z przyrostem przychodów w tej dziedzinie wzrasta również PKB. Ale przemysł chemiczny w Polsce wyróżnia się pod wieloma względami na tle innych dziedzin. Przede wszystkim pochłania on bardzo dużo kapitału, ponieważ wszystkie koszty produkcji i funkcjonowania fabryk i zakładów produkcyjnych są bardzo wysokie. Wysokie są dlatego, że przemysł ten wymaga bardzo mało pracy od żywego człowieka, a zdecydowana większość pracy została zautomatyzowana i jest wykonywana przez odpowiednie maszyny. Same maszyny to nadzwyczajnie duże inwestycje, a jeśli do tego dodamy jeszcze koszty ich obsługi oraz serwisowania to powstają już naprawdę kolosalne koszty obsługi inwestycji w przemysł chemiczny. Na szczęście w przemyśle chemicznym znajdują się też miejsca pracy, dzięki którym maleje bezrobocie. Naprawdę sporo ludzi pracuje w branżach powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z tym działem przemysłu. Duże zatrudnienie pomimo dużej automatyzacji wynika też z tego, że przemysł chemiczny w Polsce opiera się w dużej mierze na półproduktach, które na dalszych etapach są przetwarzane w finalne produkty gotowe do sprzedaży. Co bardzo ważne, przemysł chemiczny w Polsce potrzebuje do swojego funkcjonowania odpowiedniego zaplecza naukowego, a to znaczy, że występuje w nim duże zapotrzebowanie na pracę naukowców, inżynierów i specjalistów od technologii. Poza tym większość największych zakładów przemysłu chemicznego znajduje się w okolicach rzek a wynika to z tego, że większość maszyn w przemyśle chemicznym musi być chłodzone wodą, bez której nie mogą one niestety funkcjonować. Na koniec jeszcze warto dodać, że produkcja w tej dziedzinie przemysłu uzależniona jest w dużej mierze od wydobycia surowców, a jeśli nie da się ich wydobyć to po prostu się je sprowadza.
Nasz rodzimy przemysł chemiczny w Polsce można podzielić na trzy dziedziny albo części, które są najważniejsze i mają największy wpływ na rozwój naszej gospodarki. Możemy zatem mówić o działach takich jak wielka chemia, chemia niskotonażowa i chemia przetwórcza czy raczej przetwórstwo chemiczne. Jeśli by te pojęcia wyjaśnić to chemia wielka oznacza chemię produkowaną i wykorzystywaną masowo, ale niedrogą w produkcji i w sprzedaży. Chemia niskotonażowa to chemia produkowana w niewielkich ilościach ale przy najwyższych czy raczej wysokich kosztach produkcji. Natomiast przetwórstwo chemiczne polega na przetwarzaniu chemii wysokotonażowej czyli wielkiej chemii na finalne produkty gotowe do sprzedaży.
Jeśli podzielimy przemysł chemiczny w Polsce na powyższe trzy działy to uzyskamy obraz najważniejszych dla Nas gałęzi produkcji chemii. Zaczynając od wielkiej chemii czyli tej taniej i wielkogabarytowej to najważniejszymi jej częściami będzie petrochemia oraz przemysł tworzyw i włókien sztucznych. Przemysł petrochemiczny to oczywiście Nasza perła w głowie, a Nasze największe spółki z tej branży działają niemalże w całej Europie. Dlatego to rzeczywiście jedno z najlepszych czym możemy się pochwalić w kwestii przemysłu chemicznego. Nawozy, soda i kwas siarkowy – to również specjalności produkowane przez ten dział przemysłu a raczej mieszczące się w zbiorze, który ten dział opisuje. Ale przemysł chemiczny w Polsce to również ten niskotonażowy, którego stosowanie jest na małą skalę, ale na dużą skale są koszty produkcji. Jeśli weźmie się pod uwagę właśnie koszty produkcji to otrzymamy odpowiedź na pytanie, dlaczego produkty wyprodukowane w farmaceutyce czy kosmetyce są tak drogie , niekiedy. Bo właśnie najważniejszą częścią niskotonażowego przemysłu jest ten farmaceutyczny i ten kosmetyczny.
Na koniec jeszcze trzeba napisać kilka zdań o przetwórstwie chemicznym, ponieważ produkty pochodzące właśnie z niego są najpopularniejszymi produktami kupowanymi przez Polaków w sklepach. Wszelkie lakiery, farby czy oleje – to wszystko jest oczywiście efekt pracy fabryk i zakładów produkujących chemię. Produkujących ją ale na podstawie półproduktów, z których powstają produkty gotowe do sprzedaży. Bo zanim powstanie opona czy farba to surowiec chemiczny musi przejść przez wiele etapów produkcji. Nie byłoby możliwe świetne funkcjonowanie takiej produkcji gdyby nie to, że przemysł chemiczny w Polsce świetnie w Naszym kraju funkcjonuje i naprawdę doskonale się ma. Dzięki temu, że wskaźniki w przemyśle ciągle rosną możemy obserwować to, jak rozwija się dział przemysłu w Polsce właśnie. Przemysłu chemicznego oczywiście, bo o takim właśnie był cały powyższy artykuł.